Osobné údaje o osobách, ktoré sa registrujú na hlavných webových stránkach spoločnosti SnAP international s.r.o.

V tomto vyhlásení sú uvedené informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sa nachádzajú v marketingových databázach spoločnosti SnAP international s.r.o. a súvisiacich systémoch.

Spoločnosť SnAP international uchováva (a v budúcnosti bude uchovávať)

 • informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť spoločnosti SnAP international prostredníctvom jej webových stránok alebo inak,
 • informácie získané prostredníctvom vlastných systémov spoločnosti SnAP international o vašom používaní webových stránok spoločnosti SnAP international a komunikácie spoločnosti SnAP international s vami. Patria sem aj informácie získané prostredníctvom súborov cookie1a iných podobných nástrojov.

Nemusíte sa zaregistrovať ani poskytnúť žiadne osobné údaje, aby ste mohli používať hlavné webové stránky spoločnosti Epson. Na zaregistrovanie sa v spoločnosti Epson je potrebné poskytnúť jedine vašu e-mailovú adresu (spolu s potvrdením, že máte viac ako 16 rokov). Všetky ostatné polia informácií pri registrácii sú nepovinné.

Spoločnosť „SnAP“ (ďalej len „kontrolór“ informácií) je:
SnAP international sro (Data Protection Administration),
Mostná 2835/62,
949 01 NITRA,
Slovensko

Účel spracovania vašich osobných údajov
(ďalej len „spracovanie“ znamená všetko, čo spoločnosť SnAP international vykonáva s vašimi informáciami vrátane ich zhromažďovania, vedenia, používania a poskytovania.)
Primárny účel, na ktorý bude spoločnosť SnAP international spracovávať vaše osobné údaje, je marketing jej produktov vrátane priamych marketingových komunikácií s vami.

To zahŕňa:

 • vašu identifikáciu, keď sa s nami spojíte,
 • monitorovanie vašich preferencií, aby ste mohli ušetriť čas pri prehľadávaní našej webovej stránky,
 • spracovanie vašich požiadaviek na účasť v marketingových propagáciách,
 • monitorovanie a zaznamenávanie telefonickej a písomnej komunikácie s vami na zaistenie kvality a dodržiavanie účelov a na vybavovanie vašich sťažností a požiadaviek,
 • pochopenie toho, ktoré časti webovej stránky a ktoré produkty a služby spoločnosti SnAP international vás najviac zaujímajú.

Právnym základom toho je, že je to nevyhnutné na legitímne záujmy spoločnosti SnAP international pri vykonávaní marketingových činností.

Ak sa rozhodnete poskytnúť informácie nad rámec tých, ktoré od vás požaduje spoločnosť SnAP international, základom na spracovanie týchto informácií je váš súhlas, ktorý poskytnete dobrovoľne. Máte právo kedykoľvek stiahnuť tento súhlas. Môžete to urobiť písomne zaslaním oznámenia spoločnosti SnAP international na adresu uvedenú vyššie alebo na info@snap-int.com

V rámci svojho spracovania bude spoločnosť SnAP international vykonávať určité automatické profilovanie a rozhodovanie založené na informáciách, ktoré má o vás, aby informácie, ktoré sú vám ponúkané, boli relevantnejšie pre vaše záujmy.

Ak bude spoločnosť SnAP international v budúcnosti chcieť spracovávať údaje na nejaký iný účel, najprv vám poskytne informácie o tomto inom účele.

Ak na to poskytnete súhlas, spoločnosť SnAP international bude tiež používať vaše osobné údaje na účely elektronickej marketingovej komunikácie s vami (obvykle e-mailom), súčasťou ktorej môže byť:

 • vykonávanie prieskumov a požiadanie vás o vaše stanovisko o našich produktoch a službách,
 • informovanie vás o produktoch alebo ponukách, ktoré vás môžu zaujímať,
 • informovanie vás o propagačných akciách, ako sú bezplatné dary, súťaže alebo žrebovanie cien,
 • marketingové analýzy a profilovanie zákazníka,
 • pozvánky na podujatia.

Právne základy toho sú váš osobitný súhlas. Svoj súhlas s týmto použitím na dodatočný účel (nezávisle od vášho práva na obžalobu voči spracovaniu údajov spoločnosti SnAP international na všeobecné účely opísané vyššie) kedykoľvek napísaním spoločnosti SnAP international na uvedenú adresu alebo na info@snap-int.com

Spoločnosť SnAP international bude viesť vaše osobné údaje počas obdobia 2 rokov po poslednom kontakte s vami. Po tomto čase môžu byť niektoré informácie uchovávané, no len v anonymizovanej forme alebo v rámci archivovaných záznamov.

Spoločnosť SnAP international bude používať tretie strany na vykonávanie určitých činností spracovania v jej mene. Niektoré alebo všetky vaše osobné údaje im môžu byť poskytnuté, ale poskytnuté údaje môžu používať iba na účely, na ktoré spoločnosť SnAP international uchováva vaše údaje a podľa pokynov spoločnosti SnAP international.

Ako „dotknutá osoba“ máte zákonné práva požiadať spoločnosť SnAP international o prístup k osobným údajom, o opravy, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa týkajú vás, alebo vzniesť námietky voči spracovaniu, ako aj práva na prenos údajov a právo podať sťažnosť na úrad pre dohľad.

Na úradníka pre ochranu údajov spoločnosti SnAP international sro sa možno obrátiť písomne na adresu SnAP international sro, Mostná 2835/62, 949 01 Nitra, Slovakia alebo e-mailom na adresu : info@snap-int.com

Súbory cookie sú súbory údajov, ktoré sa umiestňujú na zariadenie, keď sa používa na návštevu webovej stránky. Tieto súbory cookie možno použiť na mnohé účely vrátane sledovania preferencií používateľa a webových stránok navštívených počas používania služby. Súbory cookie môžete zakázať pomocou preferencií prehliadača. Ak však zakážete súbory cookie, niektoré funkcie webových stránok spoločnosti SnAP international nemusia fungovať správne alebo môžu fungovať pomaly. Okrem toho upozorňujeme, že ak sa rozhodnete zablokovať súbory cookie, niektoré reklamné predvoľby, ktoré sú závislé od súborov cookie, nemusia byť rešpektované.

Okrem toho sa na zber a analyzovanie histórie používania atď. využíva služba Google Analytics od spoločnosti Google Inc. Služba Google Analytics, ktorá používa súbory cookie prvej strany na zaznamenávanie informácií o vašom prístupe. Zásady ochrany osobných údajov v službe Google Analytics si prečítajte v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google Inc. na adrese: http://www.google.com/policies/privacy/

Toto vyhlásenie sa týka len informácií v marketingovej databáze spoločnosti SnAP international. Ak spoločnosť SnAP international spracováva informácie o vás v iných záznamoch, budete o tom informovaní osobitne.

Poskytnuté v súlade s článkom 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ