Už mnohé firmy zažili počas svojho pôsobenia istú formu hrozby, ktorá ich prinútila zmeniť svoje zaužívané metódy v predajoch, marketingu, manažmente, či produkčnom plánovaní. No ak takáto hrozba postihne celý svet v podobe globálnej pandémie, firemní lídri sú nútení hľadať riešenia ako sa odraziť zo dna a pokúsiť sa udržať svoje podnikanie nad hladinou, minimálne dovtedy, dokým sa ich situácia opäť neustáli.

Cesta za zotavením je v takom prípade veľmi náročná. Tento krát ale, využiť tie isté praktiky ako pred hrozbou, už nie sú tou najlepšou voľbou. S novou situáciou prichádzajú aj nové trendy, ktoré vyžadujú schopnosť rýchlejšie sa adaptovať. Takéto trendy sú hrozbou pre staré zaužívané praktiky, ktoré boli navrhnuté len na škálovateľnosť, automatizáciu, či znižovanie nákladov.

Nová vlna inovácie nemieri už len na zrýchlenie existujúcich procesov. Namiesto toho sa sústredí na schopnosť pracovať bez meškania, odpovedať na nepredvídané zmeny, zamedziť nedostatku dodávok alebo prispôsobiť sa na dopyt po produktoch, ktoré neboli kritické ešte minulý týždeň.

Takéto úlohy môžu byť pre spoločnosti veľkou výzvou. No najúspešnejšie malé a stredné podniky sa pripravujú už dnes na zajtrajšiu vlnu rastu. V takom prípade treba porozumieť potrebám každého business procesu. A tiež sa pripraviť na každý risk a využiť každú novú príležitosť, ktorá sa naskytne.

 

ERP pomáha vytvárať nový priemer

Počas bežného dňa sa len málokto pozastaví nad tým ako sú dáta vo firme spracovávané a zdieľané medzi jednotlivými oblasťami. Práve tieto momenty nútia lídrov zamyslieť sa nad tým, ako firma reaguje na zmeny a rozvíja svoje procesy. To všetko za pomoci inteligentných riešení zakotvených v jej stratégii.

Bežnou praktikou je vymeniť excelovské hárky a reporty jednoduchšou variantnou, business softvérom, ktorý slúži momentálnym potrebám firmy. Pri zotavovaní sa z hrozby, takáto investícia môže byť limitovaná v schopnostiach podporiť rast a zdieľanie dát naprieč odvetviami.

Táto taktika nemusí fungovať, pretože firma nemá slobodu aby mohla robiť to, čo robí najlepšie, škálovať svoju ponuku podľa potrieb trhu. Práve preto, cloud ERP systém je tým správnym riešením pre stredné a malé podniky.

ERP však nie je len technológia. Je to nástroj pre firmy, ktorý im pomáha robiť správne rozhodnutia tou správnou cestou. Je to centrum, ktoré spája každý aspekt celého reťazca hodnôt. ERP systém je najmä zdrojom náhľadov a dát, ktoré lídri spoločností potrebujú aby mohli manévrovať dnes, plánovať na zajtra a uspieť v nasledujúcich rokoch.

 

Rýchlejšia odozva, nech sa deje čokoľvek.

Implementácia ERP riešenia na cloude dodáva kompletnú transparentnosť, takže malé a stredné firmy vedia presne ako sa im darí. Rozumejú tomu, čo sa deje v pozadí, ktoré faktory poskytujú príležitosť alebo risk a kde je potrebné doplniť zásoby skladu. To všetko 24/7. Taktiež benefitujú z možností analytiky, ktorá im umožňuje učiť sa z chýb z minulosti, vidieť aktuálne smerovanie firmy a pripraviť sa na ďalšie strategické kroky.

Ako by ste uvažovali, ak by ste vedeli predpovedať čo by sa stalo s dodávkami vášho tovaru v prípade prírodnej katastrofy? Kedy sa vám minú skladové zásoby alebo keby viete včas rozpoznať náznaky ekonomického prepadu? Práve v takýchto prípadoch sa môžu dáta na jednom mieste stať tajnou zbraňou v prípade ďalšej hrozby alebo expanzie na nové trhy.

Prečítajte
si ďalej

BLOG

Digitálna transformácia

Prečo je digitálna transformácia viac ako trend

Čitať ďalej
Cloud

Cloud vs. On-premise – čo potrebuje vaša firma?

Čitať ďalej
MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY?

KONTAKTUJTE NÁS