Každé tri mesiace cloudová platforma SAP Business ByDesign prináša aktualizácie pre svojích zákazníkov. Naša kolegyňa Zuzana vám s radosťou predstaví nové detaily aktualizácie z vydania 2211.

Riadenie vzťahov so zákazníkmi 

Povolenie pracovných postupov pre zákaznícku faktúru a dobropisu v SAP Business ByDesign 

Moderné spoločnosti začali podporovať pracovné postupy, ktoré zefektívnia a zjednodušia pracovné procesy v organizácii firmy. Tok pracovných postupov poskytuje prehľad o fungovaní vnútro-podnikových procesov v reálnom čase. Práve sledovanie týchto tokov, môže prispieť k lepšej motivácii zamestnancov aby úlohy riešili efektívnejšie. 

Súčasťou update 2211 je zlepšenie pracovných postupov pri vytáraní a upravovaní Dobropisov v SAP Business ByDesign. V predchádzajúcom update boli takto vylepšenie pracovné postupy pre dokumenty zákazníckej faktúry. 

Teraz každý podnikový užívateľ môže využívať tieto pravidlá pracovného toku SAP Business ByDesign a tiež si môže vytvoriť aj svoj vlastný. 

Tento proces funguje za podpory vlastného pracovného postupu a všetky vykonané zmeny sú priamo odosielané zodpovednému zamestnancovi pomocou notifikácie alebo e-mailu. 

Povolenie pracovných postupov pre materiály a servisné produkty v SAP Business ByDesign 

Okrem povolenia nových pracovných postupov pre dobropisy sa v update 2211 povolilo aj uvoľnenie pracovných postupov pre materiály a servisné produkty. 

Podnikový užívateľ môže teraz využívať pravidlá pracovných tokov na vytvorenie vlastného pracovného toku pre kmeňové dáta produktov. 

Zefektívnenie práce prichádza tým, že pri vykonaných zmenách kmeňových údajov sa automaticky odošle notifikácia alebo e-mail zodpovednému zamestnancovi. Výhodou pre zákazníka je najmä pracovný postup, ktorý je založený na vlastných pravidlách pre kmeňové dáta materiálov a servisných produktov. 

Dodávateľský reťazec 

Náklady na vykládku 

Vďaka update 2211 je možné jednoduchšie zvládnuť náklady na vykládku, do ktorých sú zahrnuté napríklad poistenie dielov alebo preprava tovaru. 

Vylepšenie tohto procesu je veľmi významné. Náklady na vykládku je možné plánovať už na úrovni každej položky, ktoré sa nachádzajú v nákupnej objednávke a následne sa tieto plánované čiastky nákladov použijú na ocenenie pri príjme tovaru. Prebiehajúce zmeny v oceňovaní zásob sú transparentné a možno ich kontrolovať krok po kroku počas celého procesu. Analytické zostavy nám poskytujú špecifické údaje pre vstupné náklady a následnú podrobnú analýzu ale i súhrnnú analýzu pre finančne oddelenie alebo oddelenie obstarávania. 

Celá rada vylepšení je navrhnutá tak, aby fungovala zároveň s účtovnými knihami a potenciálne odlišnými nastaveniami, pokiaľ ide o kapitalizáciu nákladov. 

Ďalej sú podporované aj iné z variant obchodného scenára. A to napríklad úprava príjmu tovaru, vrátenie tovaru dodávateľovi, faktúry a dobropisy, odpočíteľná a neodpočíteľná daň, neplánované náklady na vykládku tovaru, hotovostné zľavy uplatňované na faktúru s konečnými nákladmi. 

Zuzana Filová

 

 

 

Máte akekoľvek otázky ohľadom aktualít

v SAP Business ByDesign?

Kontaktujte našu konzultanku Zuzanu a zistite viac.

 

Prečítajte
si ďalej

BLOG

SAP Business ByDesign @#)%

SAP Business ByDesign – Čo je nové 2305

Čitať ďalej
Prekážky produktivity v práci

Prekážky produktivity: Prečo nie sme dostatočne produktivní?

Čitať ďalej
MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY?

KONTAKTUJTE NÁS