SAP Business ByDesign ako cloudová platforma má tú výhodu, že aktualizácie môžu byť zo SAPu dodané k zákazníkom, ktorí používajú tento ERP priamo a to bez extra nákladov a odstávok systému. Toto sa deje každý štvrťrok.

20. mája 2022 došlo k ďalšej aktualizácii; vydanie 2205, radi sa s Vami podelíme o množstve noviniek.

Produktívne systémy SAP Business ByDesign od tohto dátumu začnú pracovať s novým vydaním , čo prináša veľa dobrých aktualizácií systému a my vám chceme zdôrazniť tri z nich.

Top 3 zmeny v SAP Business ByDesign,  ktoré priniesol nový upgrade 2205

Ide o precenenie cudzej meny pre účty hlavnej knihy, vyhľadávanie zákazníkov a potenciálnych zákazníkov (leadov) ako následný krok interakcii pri skenovaní vizitiek.

1. Precenenie cudzej meny pre účty hlavnej knihy

Doteraz bolo preceňovanie v cudzej mene dostupné len pre pohľadávky, záväzky a hotovosť. Preto mohli byť prepočítaní iba dlžníci, veritelia a bankové účty. Spoločnosti, ktoré podliehajú veľkému kolísaniu výmenných kurzov, mohli mať problémy so získaním správnych súvahových súm, napríklad pre účty hlavnej knihy, ktoré majú ako typ účtu iné aktíva alebo iné pasíva.Až doteraz, pretože spoločnosť SAP pridala dostupnosť na preceňovanie účtov hlavnej knihy na základe kolísajúcich výmenných kurzov. To znamená, že teraz je možné preceňovať aj Ostatné aktíva a Ostatné pasíva. Týmto spôsobom môžu spoločnosti ešte lepšie udržiavať aktuálne hodnoty súvahy.

2. Podnikové vyhľadávanie

Enterprise Search SAP Business ByDesign je teraz vylepšený tak, aby načítal výsledky z tém pomoci-pomoci pre konkrétnu spoločnosť, komunity, článkov databázy znalostí a Google (ak je povolená integrácia vyhľadávania Google). Existujúce výsledky vyhľadávania všetkých kategórií sú teraz súčasťou obchodných dokumentov a táto funkcia zostáva nezmenená. Kritériá vyhľadávania, ako sú Analytics, Business a People, sú relevantné len pre Obchodné dokumenty a neovplyvňujú výsledky z iných kategórií. Podnikové vyhľadávanie načíta výsledky pod záložkou Všetky kategórie a ak sa posuniete nadol, relevantné dokumenty si môžete pozrieť v rôznych kategóriách. Vyhľadávanie načíta prvé tri výsledky (ak sú k dispozícii) pre každú kategóriu v časti Všetky kategórie. Môžete prejsť na kartu každej kategórie a zobraziť výsledky iba z danej kategórie. Ak chcete, aby podnikové vyhľadávanie načítalo výsledky zo spoločnosti Google, musíte mať vo svojom riešení integrované vyhľadávanie Google. V súčasnosti Google bezplatne poskytuje 100 vyhľadávacích dopytov denne.

3. Potenciálni zákazníci

Teraz môžete vytvárať potenciálnych zákazníkov ako nasledovanie interakcií skenovania vizitiek. Po naskenovaní svojej vizitky a extrahovaní informácií z nej môžete vytvoriť potenciálneho zákazníka kliknutím na tlačidlo Následné a výberom možnosti Lead. Interakcia sa prevedie na potenciálneho zákazníka a extrahované informácie, ako je meno a adresa, sa premietnu do potenciálneho zákazníka. Naskenovaná vizitka sa tiež zobrazí ako príloha k vášmu potenciálnemu zákazníkovi.

Konzultant SAP Business ByDesign

 

 

Máte akekoľvek otázky ohľadom aktualit v SAP Business ByDesign?

Kontaktujte našu konzultanku Leu a zistite viac.

Prečítajte
si ďalej

BLOG

SAP Business ByDesign @#)%

SAP Business ByDesign – Čo je nové 2305

Čitať ďalej
Prekážky produktivity v práci

Prekážky produktivity: Prečo nie sme dostatočne produktivní?

Čitať ďalej
MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY?

KONTAKTUJTE NÁS