Implementácia systému na riadenie podnikových zdrojov (ERP) je bežnou stratégiou spoločností na zlepšenie efektivity a podporu budúceho rastu. Táto implementácia je však dlhý, nákladný a komplexný proces, ktorý prináša rôzne problémy a výzvy.

Ďalej vysvetlíme päť najväčších výziev pri implementácii systému ERP.

  • Výzva 1: Náklady a zložitosť ERP systémov

Pre malé a stredné podniky môže nákup podnikového informačného systému byť finančne náročný. Je preto dôležité starostlivo posúdiť, aké výhody prináša zavedenie systému ERP, jasne stanoviť očakávania a porovnať dostupné možnosti na trhu s ohľadom na finančné možnosti.

V tejto situácii majú veľký význam odborní konzultanti, ktorí na základe analýzy podnikových procesov odporúčajú najlepšie riešenie a využívajú svoje skúsenosti na úspešnú implementáciu.

  • Výzva 2: Integrácia s existujúcimi systémami

Okrem ERP systémov sa v mnohých spoločnostiach používajú aj iné softvérové platformy. Zabezpečenie vzájomnej kompatibility s podnikovým systémom môže byť náročné. Konzultanti pre kvalitu majú dôležitú úlohu pri podrobnom skúmaní vnútropodnikových procesov.

Na základe tejto analýzy možno identifikovať oblasti, kde sa systémy prekrývajú a môžu vzniknúť problémy. Konzultanti tiež pomáhajú pri tvorbe plánu integrácie, ktorý zohľadňuje špecifikácie vášho podniku.

  • Výzva 3: Prijatie a riadenie zmien

Pri implementácii systému ERP často čelíme výzvam spojeným so zmenami v spoločnosti. Tieto zmeny môžu naraziť na odpor zamestnancov, ktorí majú sklon byť konzervatívni a obávajú sa o svoje zamestnanie. Dôležité je riadiť prechod na nové riešenie efektívne, čo zahŕňa prispôsobenie zamestnancov, ich zaškolenie a predstavenie výhod systému ERP.

Komplexný plán prijatia, vrátane školenia používateľov a poskytnutia technickej podpory, výrazne uľahčuje dosiahnutie tohto cieľa. Je tiež výhodné zapojiť samotných zamestnancov do procesu implementácie.

  • Výzva 4: Migrácia dát

Pri implementácii je dôležitým aspektom prenos údajov z existujúcich systémov do nového riešenia. Tento proces je náročný a komplexný, vyžaduje vysokú presnosť a úplnosť, aby nedošlo k strate údajov a prerušeniu prevádzky spoločnosti.

Dôveryhodný dodávateľ ERP riešenia sa venuje tomuto problému prostredníctvom dôkladnej analýzy migrovaných údajov, vypracovaním podrobného plánu migrácie a využitím špeciálneho softvéru, ktorý automatizuje migráciu a zabezpečuje jej úplnosť.

  • Výzva 5: Riadenie projektu

Implementácia systému ERP je zložitý projekt, ktorý vyžaduje absolútnu prioritu vo vašej spoločnosti. Podcenenie riadenia tohto projektu môže viesť k problémom ako oneskorenia, prekročenie rozpočtu a nesplnenie pôvodných požiadaviek.

Je kľúčové mať jasne definovaných projektových manažérov, nielen zo strany zákazníka, ale aj zo strany dodávateľa ERP systému, ktorí budú zodpovední za implementáciu. Taktiež je dôležité vybrať si kľúčových pracovníkov pre jednotlivé oblasti firmy pod ich vedením.


Výzvy, ktoré prichádzajú s implementáciou podnikových systémov, nie sú prekážkou pre náš tím SAP odborníkov. Vďaka našim skúsenostiam a odbornosti sme pripravení pomôcť Vám zvládnuť tieto a ďalšie výzvy.

Sme tu, aby sme Vám poskytli odborné poradenstvo, navrhli a implementovali najvhodnejšie ERP riešenie pre Vašu spoločnosť. Naša snaha je zabezpečiť, aby každá fáza implementácie prebiehala hladko a efektívne, čím Vám pomôžeme dosiahnuť vysokú úroveň produktivity a dosiahnuť vaše ciele.

Nech je Vaša spoločnosť akokoľvek veľká či malá, sme pripravení nájsť riešenia, ktoré zlepšia vaše podnikové procesy a prinášajú úspech.

Prečítajte
si ďalej

BLOG

SAP Business ByDesign @#)%

SAP Business ByDesign – Čo je nové 2305

Čitať ďalej
Prekážky produktivity v práci

Prekážky produktivity: Prečo nie sme dostatočne produktivní?

Čitať ďalej
MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY?

KONTAKTUJTE NÁS