SAP Business ByDesign 2305 je teraz k dispozícii, a náš blog Čo je nové vám poskytuje prehľad o najdôležitejších nových funkciách.

RIADENIE VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI

Povolenie pracovného toku pre potenciálneho zákazníka

Tok pracovných postupov poskytuje prehľad o fungovaní vnútropodnikových procesov v reálnom čase. Práve sledovanie týchto tokov môže prispieť k lepšej motivácii zamestnancov, aby úlohy riešili efektívnejšie.

Spoločnosti často chcú podporovať pracovné postupy, ktoré bezproblémovo zefektívnia obchodné procesy v organizácii. Pracovné postupy poskytujú v reálnom čase prehľad o vnútornom fungovaní podnikových procesov a na druhej strane robia zamestnancov produktívnejšími a efektívnejšími v ich úlohách.

Podnikoví užívatelia môžu teraz používať pravidlá pracovného toku v SAP Business ByDesign aj na vytváranie vlastných postupov pre dokumenty, ktoré sú v pracovnom centre Riadenie vzťahov so zákazníkmi.

Výhodou pre zákazníkov je vlastný pracovný postup založený na pravidlách pre dokumenty potenciálnych zákazníkov.

Cieľom je informovať zodpovedného zamestnanca o zmenách v hlavnom dokumente prostredníctvom notifikácie alebo e-mailovej komunikácie. Moment upozornenia zodpovedného zamestnanca záleží na podmienke, ktorá bola zadaná. Buď dostane upozornenie pri prvom vytvorení alebo pri každej zmene, ktorá sa vykoná.

Povolenie pracovného toku pre registrovaný produkt

Okrem povolenia nových pracovných postupov pre dokumenty súvisiacich s Riadením vzťahov so zákazníkmi, SAP Business ByDesign umožňuje vytvorenie pracovných postupov aj pre registrované produkty, konkrétne pre ich záruku.

Cieľom je informovať zodpovedného pracovníka o zmenách v záruke registrovaného produktu. Zodpovedný pracovník bude na základe zvolených podmienok o týchto zmenách informovaný buď prostredníctvom notifikácie alebo e-mailu. Tiež je možné zvoliť podmienku, či má byť zamestnanec upozornený len raz alebo pri každej zmene, ktorá sa týka záruky. Pridať môžeme aj podmienku, ktorá sa týka dĺžky upozornenia. Zvoliť môžeme rozhranie až 30 dní.

SAP PODPORA

Nový asistent podpory

Všetci užívatelia teraz môžu dostať odpoveď na najčastejšie otázky na portáli podpory „SAP for ME“ bez toho, aby museli vytvoriť incident a čakať na odpoveď.

SAP teraz poskytuje priamy prístup ku zdrojom podpory Support Assistant a Expert Chat, kde užívatelia dostanú okamžité odpovede. Na túto podporu stačí iba „Super užívateľ“, ktorý vám umožní prístup k týmto službám podpory „SAP for Me.“

„Asistent podpory“ užívateľovi umožní zúžiť aktuálnu tému a poskytnúť tak odpovede na väčšinu otázok, ktoré užívatelia kladú. Užívateľovi môže byť cez túto podporu zodpovedaných čo najviac otázok bez toho, aby musel vytvoriť nový incident.

„Expert Chat“ umožní užívateľovi začať chat s jedným z odborníkov podpory. V prípade jednoduchých otázok môže získať priamo odpoveď alebo aj pokyny na vyriešenie problému. Cez chat si môže užívateľ priamo dohodnúť meeting s podporou (špecializovaným expertom na danú tému) a bližšie rozobrať problém.

Prečítajte
si ďalej

BLOG

SAP Business ByDesign @#)%

SAP Business ByDesign – Čo je nové 2305

Čitať ďalej
Prekážky produktivity v práci

Prekážky produktivity: Prečo nie sme dostatočne produktivní?

Čitať ďalej
MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY?

KONTAKTUJTE NÁS